Warsztaty na zakończenie Akademii F2P
Najlepszych z Was zaprosimy do udziału w warsztatach prowadzonych przez specjalistów z branży gier.

Nauka, zabawa i zdrowa rywalizacja!


100 najlepszych kursantów części online zostanie zaproszonych na darmowe warsztaty, które odbędą się na zakończenie Akademii w dniach 17-19.11.2017. Nabór na warsztaty odbywać się będzie na postawie nadesłanych przez Was zadań udostępnianych wraz z kursami.

W tym roku przestrzeń do pracy udostępni nam Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
W ramach warsztatów uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły 4-osobowe, które tworzyć będą własne gry pod okiem specjalistów z branży gier. Wykładowcy Akademii oraz Goście będą nie tylko służyć radą ale poprowadzą także prelekcje obejmujące tematykę projektowania gier, programowania, tworzenia grafiki oraz wydawania gotowych produktów na rynku mobilnym.

Zapraszamy!

Nagrody


Najlepsze mini produkcje powstałe podczas game jamu zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi - tablety, sprzęt komputerowy oraz książki specjalistyczne. Uczestnicy będą mieli również możliwość wydać swoje gry pod szyldem organizatora. Najlepsi uczestnicy dostaną także oferty stażu z możliwością przekształcenia go w stałą pracę!

Gotowy podjąć wyzwanie?

Zapisz się już teraz!